Truy cập Hệ thống Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá.

Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu đăng ký. 

 

I. Khai báo hồ sơ

 1. Khai báo hồ sơ

 

·         Doanh nghiệp chọn menu Đơn xin cấp để khai báo hồ sơ

·         Trong phần thông tin hồ sơ, Doanh nghiệp nhập đầy đủ thông tin của hồ sơ cũng như ghi rõ thông tin chi tiết của sản phẩm: 

 

 

 2. File đính kèm

 

    Trong DVC Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá yêu cầu Doanh nghiệp tải các file đính kèm sau: Văn bản đề nghị, Dự án đầu tư, bản sao giấy phép sản xuất thuốc lá hoặc chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

     Cách tải lên như sau: 

  •     Ở mỗi tải liệu đính kèm có biểu tượng  Doanh nghiệp click vào đề tải file từ máy tính lên. 

 

  •     Hệ thống hiển thị yêu cầu Doanh nghiệp nhập mã pin của thiết bị để ký lên file đính kèm

 

 

3. Nộp Hồ sơ

 

  ·   Doanh nghiệp sau khi thực hiện khai báo hồ sơ, tải file đính kèm xong Click Nộp Hồ sơ để gửi về Vụ công nghiệp nhẹ – Bộ Công Thương để xử lý cấp phép, hệ thống yêu cầu xác nhận bấm OK để tiếp tục quá trình Ký số và Nộp Hồ sơ

  ·   Doanh nghiệp Nộp hố sơ ở lưu tạm: là những hồ sơ đã khai báo nhưng chưa nộp. Doanh nghiệp bấm Nộp hồ sơ lúc này hệ thống yêu cầu nhập mã pin để Nộp hồ sơ.

 

 

 II. Bổ sung hồ sơ 

 

Khi nhận được email thông báo của của hệ thống Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá về việc yêu cầu Doanh nghiệp bổ sung hồ sơ. Doanh nghiệp bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi Hồ sơ lên Vụ thị trường trong nước – Bộ Công thương.

 

 III. Quản lý hồ sơ

 

Giúp doanh nghiệp dễ dàng tra cứu và tìm kiểm hồ sơ