Hướng dẫn đăng ký hồ sơ thương nhân điện tử và tham gia hệ thống Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá.

 

  • Nhấn nút  trên trang chủ của DVC Chấp thuận đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu, di chuyển địa điểm theo quy hoạch; đầu tư chế biến nguyên liệu thuốc lá.
  • Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng ký

     - Các mục bắt buộc phải khai.

     - Tên đăng nhập mặc định là Mã số thuế của DN

 

Lưu ý:

 

-    Sau khi đăng ký, nếu gặp dòng thông báo"Thông tin doanh nghiệp đã có trong cơ sở dữ  liệu", Doanh nghiệp gọi theo số điện thoại Hỗ trợ để được trợ giúp.

-    Sau khi đăng ký thành công Doanh nghiệp kiểm tra Email để nhận thông tin phản hồi từ Bộ Công Thương